Teksti- ja kuvasisällön toimittaminen

Jos sisällöntuotanto kokonaisuudessaan on tilattu Lieska-Tuotannolta, Lieska-Tuotanto noudattaa asiakkaan kanssa erikseen sovittua tuotantoaikataulua.

Ohje teksti- ja kuvasisällön toimittamiseksi:

1. Luo projektille oma kansio (tarvittaessa projektin laajuudesta riippuen myös alakansioita)
2. Kerää kaikki aineisto, tekstit ja kuvat sekä mahdolliset suunnitelmat kansioon
3. Luo oma ohjetiedosto tarvittaessa
4. Käy aineisto läpi, täydennä tarvittaessa ja poista turhat tiedostot.
5. Kun kaikki on valmista, voit zip-pakata kansion yhdeksi tiedostoksi ja lähettää sen meille esim. wetransfer.com-palvelun kautta https://wetransfer.com

Zip-paketointi onnistuu yleensä klikkaamalla kansiota oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla “Pakkaa…” tai “Lähetä sähköpostin vastaanottajalle…”

Asiakkaan toimittaman sisällön osalta noudatetaan seuraavia yleisiä toimitusehtoja:

1. Asiakas toimittaa koko materiaalin kerralla sähköisessä muodossa ja sivukartalla/sisältöluettelolla varustettuna (ks. esimerkki alla). Jälkikäteiset muutokset ja lisäykset laskutetaan erikseen.

2. Sivukartan/sisältöluettelon sivuotsikoiden tulee vastata sisältötiedostojen (*doc, *txt) nimiä, esim. “etusivu.doc”, “palvelumme.doc” jne.

3. Kuvat toimitetaan kuvatiedostoina jpg/gif/tiff/png-muodossa. Mikäli kuva halutaan sijoittaa tietylle sivulle, kuvatiedostonimen tulee vastata sivukartan/sisältöluettelon sivuotsikkoa (useampi kuva numeroidaan).

4. Siirrettäessä sisältöä jo olemassaolevalta www-sivulta uudistettavalle sivustolle, sivukarttaan merkitään ko. sivun kohdalle siirrettävän sivun osoite. Esim. Palvelumme (www.vanhaosoite.fi/palvelumme).

Asiakkaasta johtuva viivästynyt sisällöntuotanto ei aiheuta muutoksia laskutusaikataulussa.

Esimerkki sivukartasta/sisällöstä:

ETUSIVU (etusivu.doc)
PALVELUT (www.vanhatsivumme.fi/palvelut.html)
– Konsultointi (konsultointi.doc)
– Koulutus (koulutus.doc)
TUOTTEET (tämä ja alasivut ks. www.vanhatsivumme.fi/tuotteet.html)
REFERENSSIT (referenssit.txt)
YHTEYSTIEDOT (www.vanhatsivumme.fi/yhteydenotto.html)
– Kartta (uusi tekemänne google-kartta)
– Lomake (lomake.doc)

Tekstin muotoilusta:

Toimitettavaa tekstisisältöä ei tue muotoilla esim. rivinvaihdoilla, väreillä, välilyönneillä tai sisennyksillä.

Muotoile ja merkitse vain
– otsikot otsikkotyyleillä
– kappalevaihdot rivinvaihdoilla
– korostukset väreillä
– listat listatyylillä

Korjaukset

Korjaukset toimitetaan

  • esitteet/kirjat/lehdet: pdf-vedokseen merkityin korjausmerkinnöin, jotka tehdään kommentointityökaluilla tai muulla selkeällä tavalla.
  • kotisivut: esim. printti korjausmerkinnöillä