ikonipuu

lieska design VERKKOratkaisut

Intranet & ekstranet

Yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitettu intranet ja ulkoiseen asiakasviestintään tarkoitettu ekstranet tuovat merkittävää lisäarvoa sekä yritykselle että tämän kohde- ja sidosryhmille. Rajatulle käyttäjäryhmälle tarkoitettu alusta voi sisältää mm. ilmoitustaulutyyppisiä ajankohtaisosioita, sisäisen osta-myy-vaihda-palstan, kalenterin, keskustelupalstan, tiedostojaon, aloitelaatikon jne.


TUTUSTU työhömme – lieska design INTRANET & EXTRANET

Asukasrekisteri palvelukodille

Palvelukodin ydintyötä on turvallinen huolenpito ja asukkaiden aito kohtaaminen. Aikaa ei jää vaikeiden järjestelmien opettelulle eikä resursseja ole kouluttautumiseen tai hankalien CRM-järjestelmien ylläpitoon. Ratkaisuna toimivaa ja kustannustehokasta onkin mahdollisimman yksinkertainen…
Lue lisää Asukasrekisteri palvelukodille