Intranet & ekstranet

Yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitettu intranet ja ulkoiseen asiakasviestintään tarkoitettu ekstranet tuovat merkittävää lisäarvoa sekä yritykselle että tämän kohde- ja sidosryhmille. Rajatulle käyttäjäryhmälle tarkoitettu alusta voi sisältää mm. ilmoitustaulutyyppisiä ajankohtaisosioita, sisäisen osta-myy-vaihda-palstan, kalenterin, keskustelupalstan, tiedostojaon, aloitelaatikon jne.

ikonipuu

TUTUSTU työhömme – muutama esimerkki INTRA- ja EXTRANETratkaisuistamme