SSYK

Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto tuo suuren joukon toimijoita saman kattojärjestön alle, mikä kuvattiin onnistuneesti myös logossa.

https://www.facebook.com/niemikoti/videos/2653725838187730/