Logo sisältää vision

Niemikotisäätiön logouudistus ajoitettiin Helsingin kaupungin logouudistuksen yhteyteen. Uudistuksessa haluttiin korvata aiemmin logona toiminut kaupungin vaakuna jollain, joka kertoisi aiempaa paremmin säätiön palvelujen perusfilosofiasta. Neliapilaa muistuttavassa uudessa logossa palvelunkäyttäjää symboloiva oranssi pallo on suojassa kolmen tärkeimmän palvelun – asumis- ja toimintakuntoutuspalvelu sekä huolenpito – äärellä. Logon visuaalisuus ulotettiin säätiön kaikkeen viestintään ja sloganiksi valittiin säätiön visio “paras paikka toipua”.

Hyvä logo taipuu moneen. Kun ison säätiön eri yksiköiden toiminta on monipuolista, voidaan logoa myös eriyttää oman näköiseksi esim. toimijoiden sosiaalisen median profiilikuvaksi, ovikylteiksi jne.

Selkeä graafinen ohjeistus, valmiit grafiikan sisältävät Word-pohjat ja pdf-lomakkeet auttavat jokapäiväisessä toiminnassa visuaalisen koherenssin säilyttämisessä.