1. Rekisterinpitäjä
Lieska-Tuotanto Oy
Y-tunnus 2307885-5
Veturitie 3 B, 00240 Helsinki
lieska@lieska.net

2. Rekisterin nimi
Lieska-Tuotannon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitamisessa, asiakasviestinnässä, verkkokauppa-asioinnissa ja -toimituksissa, palveluiden tuottamisessa ja personoinnissa sekä sijaintietojen avulla tuotetuissa navigointi- ja karttasovelluspalveluissa. Henkiötietoja ei luovuteta eteenpäin.

4. Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi, yhteystiedot (mahdollinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– Asiakkuuden alkamisajankohta ja asiakkuustyyppi
– Asiakkaan henkilötunnus (pyydetään vain henkilökohtaista verkkotunnusvarausta varten)
– Laskutustiedot
– Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, selaimen lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä evästeet ja niihin liittyvät tiedot
– Asiakkaan suostumuksella saadut sijaintitiedot (GPS, WLAN-yhteyspiste tai matkapuhelinverkkokoordinaatit).
– Asiakkaan palveluissa käyttämä käyttäjätunnus ja salasana

5. Rekisterin tietolähteet, luovuttaminen ja suojaus
Asiakastiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin. Asiakastiedot sijaitsevat palomuurilla ja kirjautumisen taakse suojatussa palvelussa tai tiloissa, joihin asiattomilta pääsy on estetty.

6. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu. Teemme pyynnöstä tarvittavat korjaukset ja täydennykset tai poistamme palvelun kannalta tarpeettomat tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Lieska-Tuotantoon sähköpostitse.

7. Rekisterin muutokset
Lieska-Tuotanto pidättää oikeudet tämän tietosuojaselosteen muutoksiin palvelujen kehittämisen niin vaatiessa.