Sovinto

Missä sovintoa tarvitaan, jokainen voi sitä rakentaa.

Diakonissalaitoksen #sovinto-hankkeen tavoitteena on kasvattaa sovinnon tahtoa ja osaamista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälisen hankkeen kotisivut rakennettiin WordPressiin valmiin layoutin ja graafisen ohjeiston pohjalta.