Taidetta ja opetusta

Lohjanseudun kuvataidekoulun sivusto rakennettiin esteettömäksi ja responsiiviseksi palvelemaan sekä opiskelijoita että muita sidosryhmiä. Sivusto luotiin “mobiili edellä” -ajatuksella nuorta käyttäjäkuntaa silmällä pitäen. Visuaalisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota; toteutuksessa otettiin huomioon visuaalinen linjaus ja värimaailma. Perinteisen rinnalle tuotiin uutta ja käyttöön otettiin mm. suurikontrastiset värit yhden nappulan painalluksen taakse.

Katso uudet sivut lohjanseudunkuvataidekoulu.fi