Tutkittu juttu: miksi verkkokaupan ostoskori hylätään

Baymard Institute julkaisi juuri kiinnostavan tutkimuksen syistä, joiden vuoksi verkkokaupan ostostapahtumaa ei viedä loppuun. 

Ykkössyy – 50 % hylkäyksistä – on se, että hintaan tulee liikaa erilaisia, aiemmin näkymättömiä lisiä ostoskorissa. Tämä vaikuttaisi ärsyttävän asiakasta siinä määrin, että maksamisen sijaan ostoskori mieluummin hylätään ja tehdään ostokset jossain toisaalla.

Toinen merkittävä tekijä sille, ettei kauppaa suljeta on se, että verkkokauppa vaatii tilin luomista. Näin koki 28 % vastanneista. Tästä käytännöstä on onneksi nykyisin jo melko pitkälle luovuttukin – selvästi syystä. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa mainitut, kaupan keskeytymiseen vaikuttavat tekijät liittyvät kaikki ostotapahtuman helppouteen ja ikään kuin reilun pelin toteutumiseen; homman tulee olla selvä alusta alkaen ja kaupanteon teknisesti yksinkertaista. Yllätyksiä sen paremmin kustannusten kuin kaupanteon tiimoilta vaadittavien työvaiheidenkaan osalta ei kaivata. Päinvastoin.

Tutkimuksen mukaan vain 30 % verkkokauppojen ostotapahtumista viedään loppuun. Luku on yllättävän pieni. Tapana on ollut ajatella, että verkkokaupan suurin haaste liittyy kuluttajan ja verkkokaupan kohtaamiseen, siihen, että kuluttaja löytää tiensä tiettyyn verkkokauppaan. Tutkimuksen valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että suurimmat haasteet liittyvät pääosin kaupan mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään toteutukseen – kannattavassa verkkokaupassa asiakas saisi siis kaiken kauppaan liittyvän datan jo alkumetreillä ja ostotapahtuma itsessään olisi vietävissä loppuun mahdollisimman vähin askelin. Sanomattakin on selvää, että kannattava kauppa on näin myös asiakasta arvostava kauppa, johon ilolla myös tulevassa palataan. 

Tutkimusuutinen on kokonaisuudessaan nähtävissä täällä: https://baymard.com/blog/ecommerce-checkout-usability-report-and-benchmark