Organisaation some-viestintä haltuun

Niemikotisäätiön eri toimintayksiköille oli vuosien saatossa luotu määrältään runsas ja ulkoasultaan kirjava “somekanavasoppa” jonka tilalle kaivattiin visuaalisesti yhtenäistä ja viestinnällisesti tarkoituksenmukaista kokonaisuutta; viestintästrategia ulottui nyt koskemaan myös some-viestintää osana suurempaa kokonaisuutta. Niemikotisäätiön yksiköille tehtiin kullekin oma konsernilogonsa, joka toimi myös yksikön profiilikuvana selkeästi säätiön visuaalista linjausta mukaillen. Lisäksi kunkin yksikön erillinen some-kanava nimettiin loogisesti istahtamaan saman viestinnällisen kokonaisuuden alle. Koska kunkin yksikön some-kanava näkyy keskitetysti myös organisaation omalla ilmoitustaululla, on jokaisen yhteisön jäsenen helppo pysyä ajan tasalla – vaikka ei itse somea seuraisikaan.