Pidetään tieto turvassa

Digitaalisen maailman turvallisuus on puhuttanut viime päivinä paljon – ja syystä. Keskustelussa on painottunut paitsi käytettävien järjestelmien turvallisuus myös toimintatapojen turvallisuus.

Hyvä käyttöjärjestelmä on sellainen, että sitä on helppo käyttää ja sen tietoturvaan voi luottaa. Järjestelmän päivittäminen ja asianmukainen palomuurikäytäntö varmistavat hyvän perusturvatason erilaisissa verkkopalveluissa, mutta mitä enemmän henkilökohtaista tai maksuliikenteeseen liittyvää tietoa järjestelmässä liikkuu, sitä järeämpiä tietoturvakeinoja tarvitaan.

Jokainen eri järjestelmään kirjautuva käyttäjä voi myös omalta osaltaan huolehtia käyttämänsä järjestelmän turvallisuudesta:

  • Älä ole salasanoja purkaville roboteille ”helppo nakki”, vaan luo riittävän pitkä ja monipuolinen salasana.
  • Käytä eri palveluissa eri salasanoja. Tässä hyvänä apuna mm. salasanapalvelu tai esim. tietyn logiikan mukaan varioituvan salasanan käyttöönotto.
  • Vaihda käyttämiäsi salasanoja ajoittain.

Useimmiten hakkerointi tapahtuu juuri salasanojen heikkouden vuoksi. Paras turvataso avoimiin järjestelmiin saadaan kaksivaiheisella kirjautumisella.

Ota yhteyttä, jos haluat parantaa järjestelmäsi turvallisuutta tai siirtää sivustosi turvalliseen ylläpitoon palvelimellemme.