Sovinto

Sovinto

Missä sovintoa tarvitaan, jokainen voi sitä rakentaa. Diakonissalaitoksen #sovinto-hankkeen tavoitteena on kasvattaa sovinnon tahtoa ja osaamista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälisen hankkeen kotisivut rakennettiin WordPressiin valmiin layoutin ja graafisen ohjeiston pohjalta. https://sovinto.fi/

SSYK

Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto tuo suuren joukon toimijoita saman kattojärjestön alle, mikä kuvattiin onnistuneesti myös logossa.